Menu strony
Nowotwory
Kobieta

Ochrona przeciwsłoneczna skóry

Jedną z funkcji skóry jest ochrona tkanek i narządów przed szkodliwym wpływem środowiska. Do czynników uszkadzających należą drobnoustroje, zmiany temperatury, ucisk i inne działania mechaniczne, środki chemiczne i promieniowanie ultrafioletowe. Organizm ludzki jest wyposażony w mechanizmy obronne do walki z nimi. Ochrona przed ultrafioletem odbywa się na zasadzie pochłaniania promieni przez barwnik skóry – melaninę.

Opieka paliatywna w naszym kraju

Hospicjum jest miejscem, gdzie opieką otaczane są ludzie śmiertelnie chorzy. Pomoc tego rodzaju w założeniu ma obejmować nie tylko pacjentów, lecz też ich rodziny. Prowadzi się tam tak zwaną opiekę paliatywną. Placówki tego rodzaju mogą mieć różny charakter. Przede wszystkim wyróżnia się placówki dla dzieci oraz takie dla dorosłych. Zdecydowaną większość pacjentów hospicjów to ludzie chorzy na nowotwory. Żeby trafić do hospicjum, chory musi być w tak zwanym terminalnym stadium choroby, który to stan stwierdzany jest przez lekarza.