Menu strony

Ciekawe informacje o genetyce

Genetyka jest jedną z dziedzin medycyny, obecnie niezwykle potrzebną. Zajmuje się bowiem na przykład zagadnieniami chorób genetycznych, które występują dość często. Im więcej zaś czasu poświęca się na zgłębianie tego typu kwestii, tym więcej jest szans na zapobieganie i stworzenie odpowiednich terapii dla osób z chorobami wrodzonymi. Dziedzina ta zajmuje się też ustalaniem cech dziedzicznych takich jak na przykład aspekty wyglądu. Z tego powodu przykładowo do poradni genetycznych zgłaszają się ludzie chcący określić tożsamość ojca dziecka, takie badania są bowiem w poradniach wykonywane.

genetyk
Zainteresowanie usługami tego typu przychodni jest spore. Świadczyć o tym może wysoka częstotliwość wyszukiwania w Internecie fraz takich jak na przykład „poradnia genetyczna Kielce” - .

Schorzenia genetyczne
Zdecydowana większość chorób wrodzonych u noworodków to choroby genetyczne. Oznacza to, że pojedyncze elementy, które spowodowały chorobę dziecko odziedziczyło po rodzicach. Nierzadko bywa także, że choroby dziedziczone są po przodkach tylko w linii męskiej lub żeńskiej. Generalnie występowanie schorzeń genetycznych zależy od rozmaitych aspektów. Często podawany jest przykład zespołu Downa, gdyż niebezpieczeństwo urodzenia dziecka z tą wadą rośnie wraz z wiekiem kobiety. Jest to zarazem jedna z najczęściej występujących wad genetycznych. Ponadto często słyszy się opinię, że potomkowie rodziców spokrewnionych ze sobą mają większe szanse na urodzenie się z chorobami genetycznymi. Ponadto dużo wad tego typu powoduje wysoką śmiertelność noworodków, rodzenie się dzieci ze zniekształconą głową i kończynami, jak również częstsze poronienia.

Badania genetyczne
Poziom współczesnej medycyny zapewnia wielkie możliwości w zakresie zapobiegania niektórym chorobom, włącznie z tymi o charakterze genetycznym. Wykonuje się profesjonalne testy mające określić, jak wysokie jest niebezpieczeństwo pojawienia się określonych schorzeń u potomka konkretnej pary - . Najczęściej jednak tego rodzaju badania wykonuje się na własny koszt, a bywają to koszty rzędu kilku tysięcy złotych. Możliwe są także na przykład badania materiału z poronienia, które pozwalają na określenie powodów tego stanu i zapobieganie mu w przyszłości.
22/10/05, 07:04