Menu strony

Opieka paliatywna w naszym kraju

Hospicja w Polsce


Hospicjum to miejsce, w którym przebywają ludzie śmiertelnie chorzy. Opieka taka generalnie ma dotyczyć nie tylko pacjentów, ale również ich rodziny. Prowadzi się tam tak zwaną opiekę paliatywną. Punkty tego rodzaju mają zróżnicowany charakter. W pierwszej kolejności dzielą się na hospicja dziecięce oraz te dla dorosłych. Zdecydowaną większość osób korzystających z hospicjów to osoby chore na nowotwory. Żeby trafić do hospicjum, pacjent musi być w tak zwanym terminalnym stadium choroby, który to stan określany jest przez eksperta.

szpital
Faza terminalna to ostatnia faza życia chorego, kiedy to regularne leczenie nie jest już potrzebne. Wtedy pomoc szpitalna również jest zazwyczaj zbędna i zastępowana jest pomocą innego rodzaju. Na terenie kraju działa wiele takich punktów. Na przykład fraza „hospicjum Wrocław” pozwala dowiedzieć się, że na terenie miasta działa ich kilkaset. Zlokalizowane są w różnych rejonach miasta.


Odmiany hospicjów i wykonywane usługi

W wielu szpitalach znajdują się osobne oddziały, zajmujące się opieką paliatywną. Wiele osób jednak woli, by ich bliscy powrócili ze szpitala do miejsca zamieszkania, o ile ich stan to umożliwia. W tym celu wymyślono tak zwane hospicja domowe. Pacjent przebywa w swoim mieszkaniu z bliskimi, co jakiś czas kontrolowany jest przez specjalistę i pielęgniarkę. Rodzina pacjenta z kolei utrzymuje całodobowy kontakt telefoniczny ze specjalistą w przypadku niespodziewanych wydarzeń. Oprócz tego istnieją placówki stacjonarne, będące samodzielnymi organizacjami. Ten typ stworzony jest głównie dla pacjentów, których ciężki stan wymaga stałej opieki lekarze. Podstawowym celem takich placówek jest usuwanie bólu spowodowanego schorzeniem. Poza tym hospicja zapewniają pacjentom opiekę fizyczną i psychiczną, a także wspierają rodziny chorych.

Dzieci czekają na uchwalenie nowych praw
Korzyści
W dużej mierze zalety posiada typ hospicjum domowego. Pacjent nieustannie znajduje się razem ze swoją rodziną, co nierzadko ma duży wpływ na jego samopoczucie, a co za tym idzie – na polepszenie jego stanu. Dobrą stroną placówek opieki paliatywnej jest zapewnianie stałej pomocy medycznej pacjentom, co ma szczególne znaczenie w sytuacji placówek stacjonarnych. Ponadto nierzadko bliscy chorych potrzebują wsparcia i pomocy, a personel hospicjum (rozwinięcie zagadnienia > www.hospicjumkatowice.pl) ma za zadanie ich taką opieką otoczyć.
Zaczerpnięte z: Hospicjum Wrocław
Twórca: Joanna Mikos
18/10/03, 09:13