Menu strony

Czy doktor o specjalizacji dentystycznej oznacza to samo co lekarz o specjalizacji stomatologicznej?

Czy pamiętasz, że lekarz o specjalności dentystycznej to nie tylko taki, jaki zajmuje się leczeniem uzębienia? W teorii w naszym kraju te zawody stosowane są zamiennie, w czasie kiedy lekarz posiadający specjalizację dentystyczną to doktor, jaki para się jedynie leczeniem zębów.
stomatolog


W odróżnieniu od niego, stomatolog z kolei to doktor, który zajmuje się leczeniem całej jamy ustnej. Różnicę tą objaśnia nieco pochodzenie tych słów, gdyż leksem dentysta wywodzi się od łacińskiego słowa "dens", zatem ząb, a doktor o specjalności stomatologicznej nazwę swego fachu zawdzięcza greckim słowom "stoma" (usta) oraz "logia" (lekcja). Innymi słowami stomatolog to doktor posiadający szerszą niżeli dentysta (więcej pod adresem http://www.avigeya.pl/filtek-z550) wiedzę, ponieważ może leczyć również okolice dziąseł. W wielu krajach w powszechnym użyciu istnieje to rozgraniczenie do dziś. W naszym kraju również tak było, jednak z chwilą przystąpienia należącego do nas państwa do Unii Europejskiej nazwy tych zawodów były zunifikowane. Po ukończeniu studiów stomatologicznych i zdaniu rządowego egzaminu otrzymuje się tytuł lekarza dentysty.


Jest to trochę niesprawiedliwe dla lekarzy, którzy obrali w przeszłości specjalność stomatologiczną, gdyż po wstąpieniu do UE zostali niejako zdegradowani. Posiadają wszakże większą wiedzę. Przeto też niektórzy lekarze, jacy ukończyli studia stomatologiczne przed 2002 rokiem niekiedy zamieszczają na drzwiach swych gabinetów nadruk lekarz oferta stomatolog obok tytułu lekarz dentysta.
Z punktu widzenia polskiego prawa używanie tych wyrazów zamiennie jest dozwolone, jednak w wypadku lekarzy mających znaczny staż pracy, należałoby nazywać ich z grzeczności stomatologami.
18/02/02, 17:33