Menu strony

Opieka paliatywna, dlaczego ma dziś tak priorytetowe znaczenie i na czym polega zajmowanie się chorymi?

Człowiek obecnie żyje coraz dłużej, co jest spowodowane lepszym dostępem do pomocy medycznej oraz zaawansowanymi lekarstwami. Medycyna dysponuje nie tylko znakomicie wykształconą kadrą lekarzy oraz personelu medycznego, ale również sprzętem, który pozwala na przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych. Niestety, mimo tych wszystkich osiągnięć, nie wszystkie choroby można wyleczyć. Przykładem są chociażby niektóre rodzaje nowotworów, zwłaszcza te, które zostały wykryte w późnym stadium.

personel szpitala
Właśnie z tego względu tak wielkie znaczenie ma odpowiednia opieka paliatywna, którą oferują przede wszystkim hospicja, jak śląskie hospicjum. W hospicjach zatrudnieni są lekarze przeszkoleni w medycynie paliatywnej oraz personel meśląskie hospicjumada stosowną wiedzę i jest w stanie ulżyć w cierpieniu. Wielu chorych bowiem musi walczyć z naprawdę silnym bólem, szczególnie gdy umierają na różnego rodzaju nowotwory.

Jednym z priorytetowych obowiązków hospicjów jest zminimalizowanie bólu i polepszenie jakości życia pacjentów. Współcześnie, w Polsce działają hospicja stacjonarne, które zapewniają kompleksową opiekę nad swoimi pacjentami, jak też oddziały dzienne, na które przywożeni są pacjenci tylko na kilka godzin oraz w tym czasie hospicjum (więcejna ten temat: www.hospicjumkatowice.pl) organizuje dla nich interesujące wykłady, spotkania bądź zajęcia manualne. W dodatku, chorzy mogą uzyskać pomoc w ramach hospicjów domowych, to znaczy częste odwiedziny lekarza i personelu pielęgniarskiego. Część hospicjów pracuje we współpracy z NFZ, a niektóre z nich mają prywatny charakter, w tym przykładowo prywatne hospicjum w katowicach.

Opieka paliatywna sprawia, że chorzy w swoich ostatnich chwilach mają zagwarantowany komfort fizyczny oraz psychiczny, gdyż w hospicjach pracują też psychologowie. Poza tym, jedną z najważniejszych zalet tego rodzaju instytucji jest otwarcie na człowieka i jego potrzeby, więc pacjenci mogą być bez jakichkolwiek problemów odwiedzani przez swoje rodziny oraz przyjaciół. Likwidowanie bólu oraz fachowa pomoc psychologiczna to dwa najistotniejsze zadania hospicjów. Obecnie ich rola jest coraz bardziej doceniana.
22/05/13, 10:22